اطلاعات عمومی و فنی
اطلاعات تعمیر و نگهداری
ردیف تاریخ پذیرش شماره پذیرش کیلومتر کارکرد نام مشتری نام کارشناس پذیرش تعمیرات انجام شده تاریخ ترخیص
مدارک دفترچه راهنمای تعمیرات محصول
ردیف عنوان شماره شماره نسخه دانلود
مدارک دفترچه راهنمای محصول
ردیف عنوان شماره شماره نسخه دانلود
گواهینامه (اظهاریه) انطباق محصول (coc)
ردیف عنوان شماره شماره نسخه دانلود
گزارش رضایتمندی مشتری

گزارش رضایتمندی مشتری از نحوه ارائه خدمات پس از فروش
پذیرش در موعد مقرر
تشخیص عیب
وجود قطعه لازم
تعمیر در زمان مقرر
کارکرد مناسب پس از تعمیر
عدم ایجاد خسارت مادی در نمایندگی مجاز
رعایت تعرفه قطعات و دستمزد
رعایت تکریم ارباب رجوع

گزارش رضایتمندی مشتری از کیفیت مونتاژ خودرو
عدم وجود سر و صدای اضافی در اتاق
عدم وجود نشتی از مایعات خودرو
عدم ورود آب و رطوبت غیر متعارف در خودرو و سیستم های مربوطه (اتاق، چراغ و ...)
عدم وجود درز و بیرون زدگی غیر متعارف در بدنه خودرو
رگلاژ مناسب درب
کیفیت مناسب رنگ بدنه

گزارش رضایتمندی مشتری از کیفیت قطعات و سیستم های خودرو
کارکرد مناسب سیستم ترمزگیری
کارکرد مناسب سیستم تعلیق
کارکرد مناسب سیستم های برقی
کارکرد مناسب سیستم تهویه مطبوع
کارکرد مناسب سیستم مدیا
کارکرد مناسب سیستم چراغ و روشنایی
کارکرد مناسب سیستم قوای محرکه
کارکرد مناسب سیستم انتقال قدرت
کارکرد مناسب سیستم سوخت رسانی
کیفیت مناسب سیستم صندلی و پشت سر
کیفیت مناسب داشبورد و تزئینات داخلی

لطفا منتظر بمانید